Máy kiểm tra điện 3 pha cầm tay SMG7000 Wuhan

Mã sản phẩm: SMG7000 |
Thương hiệu: Wuhan

Giá bán: Liên hệ
Máy kiểm tra điện 3 pha cầm tay
Model: SMG7000
Hãng: Wuhan

Yêu Cầu Giá Tốt

Thông tin sản phẩm
Mất cân bằng 3 pha 
- Dải đo
+ Điện áp cơ bản: 10~700V(True RMS)
+ Dòng điện cơ bản: 0.5~1000A(True RMS)
+ Tần số cơ bản: 40~70Hz
+ Góc pha: 0~360°
+ Mất cân bằng: 0.0%~100%
- Độ chính xác đo
+ Điện áp: 0.5%
+ Dòng điện: 0.5%
+ Tần số: đọc±0.01Hz
+ Góc pha: đọc±0.3°
+ Mất cân bằng điện áp: đọc±0.2%
+ Mất cân bằng dòng điện: đọc±1% 
Kiểm soát ghi
- Dải đo: Số liệu có thể ghi lại
Điện áp 3 pha, dòng điện 3 pha, Dòng trung hòa, 
Sóng hài điện áp (Sóng hài tổng, 1-25 sóng hài),
Sóng hài dòng điện (Sóng hài tổng, 1-25 sóng hài), 
3 phase imbalance, active power, power factor, fluctuation, flicker
Điện áp/ dòng điện/ tần số
- Dải đo
+ Điện áp 3 pha: 10~700V(True RMS)
+ Dòng 3 pha: 0.5~1000A(True RMS,Cảm biến dòng 1000A chọn mua thêm)
+ Dòng trung hòa: 0.5~10A(True RMS), Tần số: 40~70Hz
- Độ chính xác đo
+ Điện áp: ±0.5%
+ Dòng điện: ±0.5%
+ Tần số: ±0.01Hz
Đo sóng hài 
- Dải đo
+ Sóng hài điện áp: sóng hài tổng +1~50 sóng hài
+ Sóng hài dòng điện: Sóng hài tổng +1~50 sóng hài 
- Độ chính xác đo
+ Sóng hài điện áp: ±0.1(%f)
+ Sóng hài dòng điện:±0.05(A) 
Đo công suất
- Dải đo
+ Công suất thuần: 0.05~700KW
+ Công suất biểu kiến: 0.05~700KVA
+ Công suất phản kháng: 0.05~700KVAR
+ Hệ số công suất: 0.00~1.00
+ Điện năng thuần: 0.01~10000kWh
+ Điện năng biểu kiến: 0.01~10000kVAh
+ Điện năng phản kháng: 0.01~10000kVARh
+ Hệ số công suất trung bình: 0.00~1.00
- Độ chính xác đo 
+ Công suất thuần: đọc ±50W
+ Công suất biểu kiến: đọc ±50VA
+ Công suất phản kháng: đọc ±50VAR
+ Hệ số công suất: đọc ±0.005
+ Điện năng thuần: đọc ±0.05kWh
+ Điện năng biểu kiến: đọc ±0.1kVAh
+ Điện năng phản kháng: đọc ±0.1 kVARh
+ Hệ số công suất trung bình:đọc ±0.005 
- Độ chính xác đo: Tương tự như trên
Sụt và phình điện áp: Điện áp sụt và phình, mất điện tạm thời 
Biến thiên: Biến thiên điện áp: 0.1%~10.0%, Lỗi: ±5% 
Flicker: Flicker ngắn; Flicker dài; Lỗi flicker ngắn: ±5% 
Máy hiện dao động: 
- Dải đo: Sóng chuyển tiếp Điện áp 3 pha , Dòng điện 3 pha, Điện áp trung hòa and dòng điện trung hòa 
- Độ chính xác đo
+ Tần số lấy mẫu tối đa: 200KHz
+ Tần số lấy mẫu tối thiểu: 100Hz 
Phụ kiện
- Máy chính
- Dây kiểm tra
- Kẹp
- Đường truyền thông
- Kẹp đo dòng
- Sạc
- Hướng dẫn sử dụng, Báo cáo, Chứng nhận
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC