Độ nhám kế cầm tay TR 200 Elektro Physik

Mã sản phẩm: TR 200 |
Thương hiệu: Elektro Physik

Giá bán: Liên hệ

Độ nhám kế cầm tay TR 200 ElektroPhysik

Roughness measurement on hard objects (steel, glass etc.).

Yêu Cầu Giá Tốt

Thông tin sản phẩm

Độ nhám kế cầm tay TR 200 ElektroPhysik


Interchangeable sensor head
Diamond tip with a radius of 5 µm, optionally 2 µm
RS-232 interface to PC
Measurement in drill holes
Battery-operated

Measuring range Ra 0.01 – 40 µm, Rz 0.02 – 160 µm
Assessment of 13 roughness parameters Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rm, R3z, S, Sm, Sk, Tp

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC