VibChecker 10-1000HZ VC100 SPM Instrument

Mã sản phẩm: VC100 |
Thương hiệu:

Giá bán: Liên hệ


Tên SP: VibChecker 10-1000HZ VC100 SPM Instrument

Mã SP: VC100

Hãng: SPM Instrument

Yêu Cầu Giá Tốt

Thông tin sản phẩm


 • Min Vibration Range - Acceleration (g)0.05
 • Max Vibration Range - Acceleration (g)5.1
 • Max Vibration Range - Acceleration (m/s²)0.5
 • Max Vibration Range - Acceleration (m/s²)49.9
 • Min Vibration Range - Velocity (in/sec)0.02
 • Max Vibration Range - Velocity (in/sec)2
 • Max Vibration Range - Velocity (mm/sec)0.5
 • Max Vibration Range - Velocity (mm/sec)49.9
 • Min Vibration Range - Displacement (mil)0.02
 • Max Vibration Range - Displacement (mil)3.94
 • Min Vibration Range - Displacement (µm)0.5
 • Max Vibration Range - Displacement (µm)99.9
 • Frequency Range10 to 1000 Hz
 • DisplayGraphic monochrome, 64 x 112 pixels, LED backlight
 • Battery TypeTwo AA (included)
 • Height (in)2 7/16
 • Width (in)6 1/4
 • Depth (in)1 1/4
 • Height (cm)6.2
 • Width (cm)15.9
 • Depth (cm)3.2


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC