Pocket Tachometer Kit 6125-011 Monarch Instrument

Mã sản phẩm: 6125-011 |
Thương hiệu: MONARCH INSTRUMENT

Giá bán: Liên hệ

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của Monarch:

Máy đo tốc độ vòng quay Mornach, Thiết bị đo tốc độ vòng quay Monarch,Nova-Strobe Dax Kit 6203-013 Monarch Instrument, Stroboscope -230 volt 6203-012 Monarch Instrument, 230 Vac Stroboscope Kit 6206-013 Monarch Instrument, Stroboscope 6205-050 Monarch Instrument, BBL Stroboscope Kit 6230-011 Monarch Instrument, Stroboscope 6235-010 Monarch Instrument, Stroboscope Kit 6235-011 Monarch Instrument, Nova-Strobe BBL 6230-010 Monarch Instrument, DBL Stroboscope 6231-010 Monarch Instrument, Stroboscope Kit 6232-011 Monarch Instrument, Pocket Tachometer PLT200 Monarch Instrument, Pocket Tachometer Kit 6125-011 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Tachometer Kit 6125-011 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay PLT200 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope 6205-051 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope Kit 6232-011 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay DBL Stroboscope 6231-010 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Nova-Strobe BBL 6230-010 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope 6204-012 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope -230 volt 6203-012 Monarch , Máy đo tốc độ vòng quay Nova-Strobe Dax Kit 6203-013 Monarch , Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope Kit 6206-013 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope 6232-010 Monarch Instrument

Thông tin sản phẩm
Product Highlights


Monarch Model # PLT200 Kit

English and Metric Rates
Operating Range up to 25 feet* (Class 3R visible laser)

On-Target and Low Battery Indicators
Accepts Remote Contact Assembly (optional)
Auto Ranging/Fixed Decimal (user selectable)
Tripod Mounting Bushing
Rugged Rubberized Housing
Accepts Remote Sensors (optional)
TTL Pulse Output with 6 foot BNC Cable

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC