Máy đo nhiệt độ, hãng Anritsu, xuất xứ Nhật

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:

Giá bán: Liên hệ

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của Termotech và Tempsens

Cảm biến nhiệt độ hãng TempsensCan nhiệt hãng TempsensCan nhiệt TermotechCảm biến nhiệt độ TermotechThiết bị ghi nhận số liệu nhiệt độ Recorder VR06 BrainChildCan nhiệt PT 100: 0...400oC (Termotech-ÝCan nhiệt hãng KawasoCảm biến nhiệt độ hãng KawasoCảm biến nhiệt độ TempsensCan nhiệt chịu mài mònCan nhiệt chống ăn mòn WRN-530Thiết bị đo nhiệt độ trực tiếp lò thép W330Thiết bị đo nhiệt độ kim loại lỏng Tempstick 529Cảm biến nhiệt độ hãng Yamari Cảm biến nhiệt độ hãng SiemensCảm biến nhiệt độ hãng OmronCan nhiệt hãng OmronCan nhiệt hãng ABBCảm biến nhiệt độ hãng TempsensCan nhiệt hãng TempsensCan nhiệt TermotechCảm biến nhiệt độ TermotechCảm biến nhiệt độ hãng OkazakiCan nhiệt hãng OkazakiCan nhiệt hãng YamariMáy đo nhiệt độ, hãng Anritsu, xuất xứ NhậtBộ chuyển đổi tín hiệu can nhiệt K, Pt ,S,CAN NHIỆT LOẠI KCan nhiệt PT100 (0...+250oC)Thiết bị đo nhiệt độ hiển thị điện tử SK-1260Cảm biến nhiệt độ PT100 (Hãng Kobold-Đức)Cảm biến đo nhiệt độ phòng (HVAC)Cảm biến đo nhiệt độ PDA (hiển thị LCD)

Website: www.ttech.vn, www.store.ttech.vn, www.tshops.vn, www.stock.ttech.vn, http://www.omega-air.vn/


Thông tin sản phẩm
Hình ảnh và model của thiết bị:
 
Anritsu S-323K-02-TPC1-ASP
S-423E-01-1-TPC1-ASP
 
S形頭部2種類
 
S-423E-01-1-TPC1-ASP
 
3種類のパイプ形状
 
S-423E-01-1-TPC1-ASP

S-423E-01-1-TPC1-ASP
 
パイプの長さ
 
S-423E-01-1-TPC1-ASP
 
グリップなし

S-421E-01-0-TS1-W
 
S-423E-01-1-TPC1-ASP
 
S-423E-01-1-TPC1-ASP

S-423E-01-1-TPC1-ASP
 
 
S-641E-01-1-TPC1-ASP
 
3種類のガード材質
 
S-641E-01-1-TPC1-ASP
 
3種類のパイプ形状
 
S-641E-01-1-TPC1-ASP

S-641E-01-1-TPC1-ASP
 
パイプの長さ
 
S-641E-01-1-TPC1-ASP
 
グリップなし

S-641E-01-0-TC1-W
 
S-641E-01-1-TPC1-ASP
 
S-641E-01-1-TPC1-ASP

S-641E-01-1-TPC1-ASP
 
端末形状5種類
 
端末形状5種類
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC