MẪU CHUẨN ĐỘ CỨNG YAMAMOTO, HRC, HV, HB

Mã sản phẩm: HRC, HB, HV |
Thương hiệu:

Giá bán: Liên hệ

MẪU CHUẨN ĐỘ CỨNG YAMAMOTO, HRC, HV, HB

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Mũi đo độ cứng, Mũi đo độ cứng RockwellMẫu chuẩn độ cứngMẫu chuẩn độ cứng YamamotoMũi đo độ cứng LecoMũi đo độ cứng Zwick Roell Indentec Mũi đo độ cứng Instron Wilson Mũi đo độ cứng Mitutoyo AkashiBi đo độ cứng Wolpert Bi đo độ cứng TimeBi đo độ cứng HoytomBi đo độ cứng Instron/ Wilson Bi đo độ cứng Mitutoyo/AkashiBi đo độ cứng Reicherter Bi đo độ cứng GalileoBi đo độ cứng Future TechBi đo độ cứng EmcoBi đo độ cứng AveryBi đo độ cứng BrinellBi đo độ cứng Rockwell - HRB, HRF, HRGMũi đo độ cứng Ernst/C.I.S.A.MMũi đo độ cứng Future TechMũi đo độ cứng kim cương GalileoMũi đo độ cứng kim cương InnovatestMũi đo độ cứng kim cương EmcoMũi đo độ cứng kim cương BuehlerMũi đo độ cứng kim cương AveryMũi đo độ cứng kim cương AffriMũi đo độ cứng Micro Vicker - HV0.010Mũi đo độ cứng Macro Vicker - HVMũi đo độ cứng Rockwell - HRA, HRC, HRD, HRNMẫu chuẩn độ cứng Vickers HVMẫu chuẩn đo độ cứng Rockwell HRA, HRB, HRCMẫu chuẩn đo độ cứng BrinellMẪU CHUẨN ĐỘ CỨNG HV YAMAMOTO, VICKERS HARDNESS TEST BLOCKMẪU CHUẨN ĐỘ CỨNG YAMAMOTO, HRC, HV, HBMẪU CHUẨN ĐỘ CỨNG KNOOP YAMAMOTOMẪU CHUẨN ĐỘ CỨNG YAMAMOTO 40HRC, YAMAMOTO HARDNESS MẪU CHUẨN ĐỘ CỨNG YAMAMOTO 50HRC, YAMAMOTO HARDNESS MẪU CHUẨN ĐỘ CỨNG YAMAMOTO 60HRC, YAMAMOTO HARDNESS MẪU CHUẨN ĐỘ CỨNG YAMAMOTO 70HRC, YAMAMOTO HARDNESS MẪU CHUẨN ĐỘ CỨNG YAMAMOTO HV700, YAMAMOTO HARDNESS MẪU CHUẨN ĐỘ CỨNG YAMAMOTO HV800, YAMAMOTO HARDNESS MẪU CHUẨN ĐỘ CỨNG YAMAMOTO HMV700, YAMAMOTO HARDNESS MẪU CHUẨN ĐỘ CỨNG YAMAMOTO HMV800, YAMAMOTO HARDNESS

Thông tin sản phẩm

Rockwell Blocks

Diameter

Nominal Hardness Values

Variation

NIST Traceable

HRA

64mm

56, 65, 71, 75, 78, 81, 83, 85, 87

+/-0.3

No

HRB 

64mm

32, 42, 52

+/-0.5

No

HRB

64mm

62, 72, 82, 90, 95, 100

+/-0.4

No

HRC

64mm

10, 20, 25, 30, 35, 40

+/-0.15

Yes

HRC

64mm

45, 50, 55, 60, 62, 64, 67, 70

+/-0.1

Yes

HR15N

64mm

75, 80, 85, 87, 90, 92

+/-0.45

No

HR30N

64mm

41, 50, 60, 67, 73, 78, 81, 83

+/-0.5

No

HR15T

64mm

78, 82, 87

+/-0.5

No

HR30T

64mm

32, 42, 52, 62, 72, 78

+/-0.5

No

HRE

64mm

90

+/-0.5

No

HRL

64mm

92, 118

+/-0.5

No

HRM

64mm

67, 107

+/-0.5

No

HRR

64mm

105, 123

+/-0.5

No

 

Rockwell Blocks

Diameter

Nominal Hardness Values

Variation

NIST Traceable

HRC

51mm

20, 25, 30, 35, 40, 45

+/-0.15

No

HRC 

51mm

50, 55, 60, 62, 64, 67

+/-0.5

No

 

Brinell Blocks

Diameter

Nominal Hardness Values

Variation

NIST Traceable

HBW30

115mm

150, 180, 200, 229, 250, 300, 350
400, 450, 500, 550, 600

+/-0.7%

No

HBW5 

115mm

100, 125

+/-0.7%

No

 
 

Vickers Blocks

Diameter

Nominal Hardness Values

Variation

NIST Traceable

HV

25mm

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700
800, 900

+/-2.5%

No

 

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC