Humidity Probe with Display HTB115 Eagle Tech

Mã sản phẩm: HTB115 |
Thương hiệu: Eagle Tech

Giá bán: Liên hệ

Yêu Cầu Giá Tốt

Thông tin sản phẩm
Product Highlights


A remote (6ft cable) humidity/ high temperature/barometric pressure stainless steel probe with a stainless steel sinter filter
RS232 and 0-10Vdc outputs
RH measurement range is 5 to 95% with an accuracy of +/-1%
Pressure range is (barometric pressure, 300-1100mb
Operating temperature -20C to 115C
Default outputs: RH, temperature and pressure,
DIS option included.

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC