Thông tin sản phẩm
Standard ISO 3650
Coefficient of linear expansion - Acier: (11,5 ± 1,0) x 10-6 K-1 - Métal dur: (4,23 ± 0,1) x 10-6 K-1 - Céramique: (9,7 ± 0,8) x 10-6 K-1

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC