230 Vac Stroboscope Kit 6206-013 Monarch Instrument

Mã sản phẩm: 6206-013 |
Thương hiệu: MONARCH INSTRUMENT

Giá bán: Liên hệ

Yêu cầu giá tốt: 0984843683, Email: hien@ttech.vn

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của Monarch:

Máy đo tốc độ vòng quay Mornach, Thiết bị đo tốc độ vòng quay Monarch,Nova-Strobe Dax Kit 6203-013 Monarch Instrument, Stroboscope -230 volt 6203-012 Monarch Instrument, 230 Vac Stroboscope Kit 6206-013 Monarch Instrument, Stroboscope 6205-050 Monarch Instrument, BBL Stroboscope Kit 6230-011 Monarch Instrument, Stroboscope 6235-010 Monarch Instrument, Stroboscope Kit 6235-011 Monarch Instrument, Nova-Strobe BBL 6230-010 Monarch Instrument, DBL Stroboscope 6231-010 Monarch Instrument, Stroboscope Kit 6232-011 Monarch Instrument, Pocket Tachometer PLT200 Monarch Instrument, Pocket Tachometer Kit 6125-011 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Tachometer Kit 6125-011 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay PLT200 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope 6205-051 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope Kit 6232-011 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay DBL Stroboscope 6231-010 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Nova-Strobe BBL 6230-010 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope 6204-012 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope -230 volt 6203-012 Monarch , Máy đo tốc độ vòng quay Nova-Strobe Dax Kit 6203-013 Monarch , Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope Kit 6206-013 Monarch Instrument, Máy đo tốc độ vòng quay Stroboscope 6232-010 Monarch Instrument

Thông tin sản phẩm
Product Highlights


Cost effective
Internal Rechargeable NiMH batteries or AC powered
Electronic switching provides continuous cool operation
Tripod mounting bushing in handle

Powerful light output (20% brighter than competitive models!)
Lightweight for easy handling


SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC